VN 1
Sơn phủ ngoại thất siêu mịn
VN 2
Sơn bóng mờ Ngọc Trai ngoại thất cao cấp
VN 3
Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp đặc biệt
VN 4
Sơn siêu trắng trần ngoại thất cao cấp